pagina

Effecten gezinsbeleid


Publicatienummer: 2008-43
Auteurs: L. Kok
Opdrachtgever: programmaministerie voor Jeugd en Gezin
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek

Het ministerie van Jeugd en Gezin heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd de effecten van de volgende maatregelen in beeld te brengen:

  • Invoering betaald ouderschapsverlof na de geboorte van een kind;
  • Niet-overdraagbaar component voor de vader in het betaald ouderschapsverlof;
  • Kinderopvang op maat, zoals gastouderopvang;
  • Kindgebonden budget;
  • Afschaffen heffingskorting voor de afhankelijke partner;
  • Verhogen van de aanvullende combinatiekorting.

Op basis van wetenschappelijke literatuur hebben we voor deze maatregelen de effecten onderzocht op:

  • De participatie van mannen en vrouwen;
  • Het welbevinden van mannen en vrouwen;
  • De ontwikkeling van kinderen.

Categorie: 2008, Lucy Kok, Zorg & Sociale Zekerheid