pagina

Evaluatie premiegroepensystematiek WW


Publicatienummer: 2010-83
Auteurs: L. Heuts, B. van Waveren, L. Kok, J. Prins, C. Tempelman
Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Uitgever: Regioplan

Op 1 januari 2006 is in vijf sectoren de premiegroepensystematiek binnen de WW ingevoerd (agrarische bedrijven, bouwbedrijven, culturele instellingen, horecabedrijven algemeen en schildersbedrijven). In deze sectoren is de hoogte van de werkgeverspremie afhankelijk gemaakt van de contractduur. Het doel van de premiegroepensystematiek is om cyclische werkloosheid en seizoenswerkloosheid terug te dringen en daarmee het seizoensgebonden gebruik van de WW tegen te gaan. Regioplan heeft in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de premiegroepensystematiek geëvalueerd.
 
SEO Economisch Onderzoek heeft de kwantitatieve effectanalyse uitgevoerd. Daaruit bleek dat alleen in de bouw de premiegroepensystematiek leidde tot een significant lagere instroom in de WW.


Categorie: 2010, Lucy Kok, Caren Tempelman, Zorg & Sociale Zekerheid