pagina

Exploring the determinants for airport profitability: Traffic characteristics, low-cost carriers, seasonality and cost efficiency


Dit artikel geeft inzicht in de factoren die de winstgevendheid van luchthavens beïnvloeden. De econometrische analyse die ten grondslag ligt aan het artikel bevat operationele en financiële informatie voor 125 luchthavens in Europa, Noord-Amerika en Oceanië voor de periode 2010-2016. De resultaten laten onder meer zien dat luchthavens minder verdienen aan overstappassagiers. Het aandeel low-cost carriers op de luchthaven heeft geen significant negatieve invloed op de winstmarge van een luchthaven.

Verder wijzen de resultaten op een kwadratisch verband tussen seizoensgebondenheid van het verkeer en winstgevendheid: sterke schommelingen in hoeveelheid verkeer tussen de seizoenen leiden tot een lagere winstgevendheid. Datzelfde geldt echter voor het ontbreken van seizoenspatronen. Dat laatste is mogelijk een proxy voor congestie. Niet verrassend leiden lagere kapitaalkosten per passagier tot een hogere winstgevendheid. Dat effect is echter minder sterk zichtbaar voor de personeelskosten per passagier. Tot slot blijkt uit de analyse dat de winstgevendheid van kleinere luchthavens afhangt van regionaal-economische ontwikkeling en bevolkingsgroei, terwijl de winstgevendheid van grote luchthavens is gerelateerd aan wereldwijde economische ontwikkelingen.

Zuidberg, J. (2017). Exploring the determinants for airport profitability: Traffic characteristics, low-cost carriers, seasonality and cost efficiency. Transportation Research Part A, 101, pp. 61-72.


Categorie: actueel