pagina

Flexibiliteit op de arbeidsmarkt, vloek of zegen?


Het thema van de KVS lezing is de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Al jaren wordt er over dit onderwerp gediscussieerd in Den Haag.

Bijna 3 miljoen mensen zijn zelfstandig ondernemer of hebben een flexibel arbeidscontract en daarmee heeft Nederland een van de meest flexibele arbeidsmarkten van Europa. De kloof tussen vaste- en flexibele banen is bovendien groot. Is deze ontwikkeling wenselijk? En, zo nee, hoe moet daar iets aan veranderen?

Tijdens de KVS lezing zijn de belangrijkste vragen en dilemma’s rond dit thema behandeld, zoals: worden de flexwerkers voldoende beloond voor het inkomensrisico dat ze lopen? Moeten veel meer werknemers in vaste dienst worden genomen? Of moeten vaste banen flexibeler worden om te zorgen dat flexibele banen vaster worden? Hoogleraar Bas Jacobs gaat over deze en andere vragen in gesprek met Paul de Beer (Hoogleraar Arbeidsverhoudingen UvA) en Bas ter Weel (Hoogleraar Economisch Onderzoek en Beleid UvA en directeur SEO Economisch Onderzoek). Beiden delen hun visie op de toekomst van de arbeidsmarkt.

Bekijk de presentatie van Bas ter Weel (vanaf 50:26 min.).


Categorie: actueel