pagina

Gebruik en effectiviteit van de aftrek scholingsuitgaven


Publicatienummer: 826
Auteurs: P.H.G. Berkhout
Opdrachtgever: Ministerie van Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 90-6733-3026

Velen zien onderwijs en kennis als belangrijke pijlers van de economie. Maar waar duidelijk lijkt dat kennis en onderwijs belangrijk zijn voor de economische ontwikkeling van een land, is minder evident hoe extra investeringen concreet zouden moeten worden ingezet. 

Dit komt doordat van veel maatregelen de effectiviteit onbekend is. Dat geldt ook voor maatregelen die zijn gericht op bevordering van de deelname aan scholing, zoals de fiscale aftrek scholingsuitgaven. In dit rapport wordt het effect van de fiscale aftrek scholingsuitgaven onderzocht. 

Het onderzoek is verricht door onderzoekers van de SEO Economisch Onderzoek en Scholar, twee onderzoeksinstituten van de Universiteit van Amsterdam, in opdracht van de Ministeries van Financiën, SZW en OCW.

In dit rapport staan de volgende onderzoeksvragen centraal: 

  1. Wat is het feitelijke gebruik van de aftrek scholingsuitgaven? 
  2. Wat is het effect van de aftrek scholingsuitgaven op scholingsdeelname?

Categorie: 2005, Arbeid & Onderwijs