pagina

Groen onder druk: Bedrijfsvergelijkend Onderzoek VHG 2004


Publicatienummer: 857
Auteur: M.R. van den Berg, K. van Buiren, J. Holleman
Opdrachtgever: Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG)
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 10: 90-6733-314-X en 13: 978-90-6733-314-6 

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het tweejaarlijks branchebreed uitgevoerde bedrijfsvergelijkende onderzoek onder hoveniers en groenvoorzieners. Het geeft inzicht in de structuur van de groensector en het economische presteren van bedrijven actief op de markt voor groen. 

Welke deelmarkten zijn er te onderscheiden? Wie zijn de belangrijkste opdrachtgevers in de onderscheiden deelmarkten? Welk soort groenbedrijven manifesteren zich als aanbieder op deze deelmarkten? Dit zijn vragen die aan de orde komen bij het bestuderen van de structuur van de groensector. 

Het bedrijfseconomische presteren van de sector wordt geanalyseerd aan de hand van een indeling in referentiegroepen. Deze groepen bestaan uit onderling sterk vergelijkbare groenbedrijven. De analyse is opgebouwd rond vier hoofdthema's: werkgelegenheid en personeel, omzet, kosten en exploitatieresultaat. 

Het rapport wordt gratis ter beschikking gesteld aan deelnemers aan het onderzoek. Niet-deelnemers kunnen het rapport bestellen bij de VHG of bij SEO Economisch Onderzoek voor €55 inclusief BTW.


Categorie: Mededinging & Innovatie, 2005