pagina

Groenbedrijven in tijden van crisis


Publicatienummer: 2011-04
Auteurs: R. Dosker, P. Risseeuw
Opdrachtgever: VHG Branchevereniging voor ondernemers in het groen
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-593-5

Het bedrijfsvergelijkend onderzoek in de groensector wordt jaarlijks uitgevoerd. Hierdoor is het mogelijk een trendmatig beeld te schetsen van de  ontwikkelingen in de sector. Het onderzoek beoogt managementinformatie te verschaffen aan de groenbedrijven, en een betrouwbaar en consistent beeld te geven van de sector als geheel.


Categorie: 2011