pagina

Hoe verloopt de levensloop?


Publicatienummer: 832
Auteurs: I. Groot, J.A. Korteweg
Opdrachtgever: SNS-Reaal
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 90-6733-3050

Eind 2004 heeft SEO Economisch Onderzoekeen literatuurstudie uitgevoerd naar de nieuwe levensloopregeling. De resultaten van dat onderzoek zijn samengevat in het rapport Hoe gaat de levensloop lopen?. Het afgelopen half jaar is er nieuwe informatie beschikbaar gekomen. In de eerste CAO’s zijn
bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de levensloopregeling. Daardoor kunnen de onderzoeksvragen nu beter worden beantwoord. Dit rapport bestaat uit een update van het rapport ‘Hoe gaat de levensloop lopen?’ op basis van nieuw verschenen literatuur en nieuw verkregen inzichten. 

De belangrijkste conclusies zijn: 

  • De verwachting van de regering is dat de markt voor de levensloop in beginsel een omvang zal hebben van ongeveer 2 miljard euro.
  • Beperkende factoren bij de haalbaarheid hiervan zullen nog steeds de concurrentie met het spaarloon zijn, maar ook de (niet) gemaakte afspraken in CAO’s en de eventueel daaruit voortvloeiende werkgeversbijdrage.
  • In de recente CAO-onderhandelingen kreeg de levensloopregeling relatief weinig aandacht. Een werkgeversbijdrage wordt dan ook nauwelijks gegeven. 
  • Desondanks wordt er veel verwacht van de levensloopregeling en zodoende zijn bijna alle banken, verzekeraars en pensioenfondsen bezig met het ontwikkelen hun levensloopproduct(en).

Zie ook het rapport Hoe gaat de levensloop lopen?


Categorie: 2005