pagina

In en uit de Wajong


Publicatienummer: 2008-32
Auteurs: L. Kok, P. Hop
Opdrachtgever: Raad voor Werk en Inkomen
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek

SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van de RWI onderzoek gedaan naar het bestand jong gehandicapten met een Wajong-uitkering. Gekeken is daarbij naar waar en onder welk wettelijk regime ze werkzaam zijn, welke re-integratiekansen ze hebben en welke route ze afleggen binnen het voorzieningenstelsel van de sociale zekerheid.

Enkele uitkomsten van de analyse zijn:

  • Vanaf 2005 geldt voor de Wajong een steeds ongunstiger verhouding tussen uitstroom en instroom; 
  • Binnen de uitstroom lijkt er een positieve trend te zijn richting regulier werk; 
  • Vooral jongere jonggehandicapten (tot 24 jaar) stromen uit de Wajong-uitkering. Ouderen stromen vooral uit naar non-participatie; 
  • Wajongers die uitstromen naar regulier werk komen vaak in kortdurende banen terecht. Vrijwel alleen wanneer zij in de SW-sector aan de slag gaan, is er sprake van een langdurige verbintenis; 
  • De kans op een re-integratietraject voor Wajongers na 3 jaar uitkering is voor 15-24 jarigen 21% en voor 25-34 jarigen 20%.

Categorie: 2008, Lucy Kok, Zorg & Sociale Zekerheid