pagina

International opportunities for the creative industries


Publicatienummer: 821
Auteurs: R. Aalbers, J. Mulder, J. Poort
Opdrachtgever: NL EVD Internationaal 
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek

Het doel van dit onderzoek is het - voorzover de data dit toelaat - kwantificeren van de relatie tussen de Nederlandse creatieve sector en buitenlandse economieën en dan met name de Amerikaanse. Het nationale economische belang van de creatieve sector wordt geschetst en de beschikbare data over internationalisatie wordt geanalyseerd. Categorie: 2005