pagina

Investeer nu volop in snelle groei van arbeidsproductiviteit


Eind 2018 was menigeen in de polder somber over de matige loonontwikkeling in Nederland. Deze somberheid strookte niet met het gebruikelijke patroon van arbeidsmarktherstel na economische crises, maar leek toch breed gedragen door politici, vakbondsleiders en beleidsmakers. De afgelopen weken werd echter duidelijk dat de loongroei vanaf dit jaar substantieel is en in reële termen zelfs hoger dan de arbeidsproductiviteitgroei. Normaliter het eerste signaal van oververhitting en de opmaat naar een economische neergang.  De discussie over de matige loonontwikkeling heeft het werkelijke probleem naar de achtergrond verdreven. Hoe krijgen we de arbeidsproductiviteitsgroei omhoog? Er zijn drie manieren en we kunnen meteen aan de slag. Investeer in menselijk kapitaal door permanent leren aan te moedigen, geef werkenden meer zekerheid over hun inkomen en investeer in nieuwe technologie.


Bekijk het hele artikel op de webstie van Het Financieele Dagblad.

 

Bas ter Weel is sinds september 2016 algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek. Hij is vanaf dat moment tevens hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft jarenlange ervaring als wetenschapper, beleidsonderzoeker, toezichthouder en adviseur. Zijn expertise bevindt zich op het terrein van de arbeidsmarkt, sociale zekerheid, pensioenen, zorg en het onderwijs, maar ook op het terrein van innovatie en technologie, internationale betrekkingen en financiële markten. Meer informatie is te lezen in zijn volledige profiel.


Categorie: actueel