pagina

Keuzes in sociale zekerheid


De video is gemaakt naar aanleiding van het rapport ‘Keuzes in sociale zekerheid’ van de denktank arbeidsvormneutrale verzekeringen. In dit rapport worden vier toekomstscenario’s voor de sociale zekerheid in Nederland geschetst. Zowel de denktank als de video zijn tot stand gekomen met subsidie van Instituut Gak.

Bekijk de hele video op de website van Instituut Gak.


Bas ter Weel is sinds september 2016 algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek. Hij is vanaf dat moment tevens hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft jarenlange ervaring als wetenschapper, beleidsonderzoeker, toezichthouder en adviseur. Zijn expertise bevindt zich op het terrein van de arbeidsmarkt, sociale zekerheid, pensioenen, zorg en het onderwijs, maar ook op het terrein van innovatie en technologie, internationale betrekkingen en financiële markten. Meer is te lezen in zijn volledige profiel.


Categorie: actueel