pagina

Kopersmacht bij afname gespreksbouw naar 0800-nummers


Publicatienummer: 2011-18
Auteurs: R. van der Noll, J. Poort, N. Rosenboom
Opdrachtgever: OPTA
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-673-3602-4

Een bedrijf of instelling kan via verschillende communicatiemiddelen bereikbaar zijn voor zijn doelgroep. Wanneer een organisatie voor bellers gratis telefonisch bereikbaar wil zijn, is een 0800-nummer de geëigende oplossing. De nummergebruiker betaalt in dat geval de kosten van het gesprek en neemt dus gespreksopbouw af bij de netwerken van de bellers.

Er is al enige jaren discussie over de tarieven van met name de mobiele gespreksopbouw naar 0800-nummers. Deze bedragen ongeveer 25 cent per minuut, wat hoog is in vergelijking met gereguleerde mobiele afgiftetarieven die zijn gebaseerd op de kosten die netwerkaanbieders maken om gespreksafgifte te verzorgen. Technisch is gespreksafgifte sterk vergelijkbaar met gespreksopbouw, zodat ook de kosten vergelijkbaar zijn. Ook is dit hoog in vergelijking met de tarieven die voor vergelijkbare diensten in andere delen van de markt worden gevraagd.

Dit onderzoek richt zich op de vraag of er per netwerk een monopolie is, welke mogelijke kopersmachtmechanismen er zijn, en wat de effectiviteit is van deze mechanismen. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een reeks diepte-interviews met verschillende actoren in de markt voor 0800-nummers, aangevuld met literatuurstudie en internetresearch.


Categorie: 2011, Nicole Rosenboom