pagina

Kosten en baten aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling


Publicatienummer: 2016-35
Auteurs: L. Kok, L. Kroon, M. Lubbe
Met medewerking van: Carl Koopmans
In opdracht van: het ministerie van VWS
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-813-4

De Tweede Kamer heeft in juni 2015 gevraagd om een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. De staatssecretaris van VWS heeft toegezegd een voorstudie te doen om te zien of een maatschappelijke kosten-batenanalyse mogelijk is. Op dit moment is dit niet mogelijk omdat er geen effectmetingen beschikbaar zijn op basis waarvan een volledige kosten-batenanalyse kan worden gemaakt.


Categorie: Lucy Kok, 2016, Lennart Kroon, Carl Koopmans, Zorg & Sociale Zekerheid