pagina

De maatschappelijke kosten en baten van een luchthaven in zee moeten in beeld komen


De sterke groei van de luchtvaart roept problemen op. Het aantal vluchten op Schiphol is gemaximeerd en andere luchthavens kunnen de groei niet opvangen. Een luchthaven in zee brengt grote voordelen met zich mee, maar ook nadelen en hoge kosten. Het is hoog tijd dat een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt uitgevoerd. Dit schrijven Carl Koopmans, Rogier Lieshout en Bas ter Weel in het Financieele Dagblad. Deze MKBA zou een luchthaven in zee moeten afzetten tegen meerdere alternatieven: Schiphol blijft binnen de huidige grenzen, of Schiphol mag verder groeien, of groeien mag in Lelystad.

Lees het gehele artikel op de website van Het Financieele Dagblad.

 

Carl Koopmans is onderzoeksdirecteur bij SEO Economisch Onderzoek. Hij is tevens hoogleraar beleidsevaluatie aan de Vrije Universiteit. Carl specialiseert zich in maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA); op dit terrein is hij één van de grootste deskundigen in Nederland.  Daarnaast doet hij veel onderzoek naar verkeer en vervoer. Meer informatie is te lezen in zijn volledige profiel.

Rogier Lieshout is hoofd van het cluster Luchtvaart. Rogier heeft ruim 10 jaar ervaring met toegepast economisch onderzoek op het gebied van luchtvaart. Hij is tevens directeur van Airneth, het wereldwijde wetenschappelijke kennisnetwerk voor de luchtvaart. Airneth stimuleert de uitwisseling van kennis tussen de wetenschap en het beleid door het organiseren van seminars en workshops over relevante onderwerpen. Meer informatie is te lezen in zijn volledige profiel.

Bas ter Weel is algemeen directeur bij SEO Economisch Onderzoek. Hij heeft ruime ervaring op het terrein van toegepast economisch onderzoek en beleidsanalyse. Zijn expertise ligt onder andere op het terrein van innovatie, zorg, financiële markten, internationale betrekkingen, pensioenen en vergrijzingsvraagstukken. De afgelopen jaren heeft hij vooral op het terrein van arbeidsmarkt en onderwijs veel beleidsmatig onderzoek verricht. Meer informatie is te lezen in zijn volledige profiel.

 

Bron afbeelding voorpagina: Pixabay (The Pixelman)


Categorie: actueel