pagina

Kosten en baten van EQUAL-projecten: verantwoordingsdocument


Publicatienummer: 858
Auteur: C.M.E. Groot
Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek

EQUAL is subsidieprogramma van de Europese Unie dat is gericht op het creëren van gelijke kansen en het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt. SEO Economisch Onderzoek heeft een brochure ontwikkeld waarin in begrijpelijke termen wordt uitgelegd hoe de projecten aan potentieel geïnteresseerden kunnen laten zien welke baten hun project oplevert. Dit rapport geeft een onderbouwing van deze brochure. 


Categorie: Zorg & Sociale Zekerheid, 2005