pagina

Kosten en baten van extramuralisering


Publicatienummer: 738
Auteurs: L. Kok, N.M. Brouwer, K. Sadiraj, J. Stevens, E. van Gameren, I. Woittiez 
In samenwerking met: SCP
Opdrachtgever: College voor zorgverzekeringen (CVZ)
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 90-377-0187-6

De kosten van hulpmiddelen in de zorg nemen jaarlijks fors toe. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft het vermoeden dat extramuralisering een van de oorzaken van de kostenstijging is. In dit document wordt nagegaan of er tegenover een kostenstijging door extramuralisering elders - binnen en buiten de gezondheidszorg - besparingen staan. In het bijzonder wordt het gebruik van hulpmiddelen door cliënten in instellingen vergeleken met thuiswonenden met een vergelijkbare zorgbehoefte. Ook is onderzocht welke hulpmiddelen het mogelijk maken dat mensen thuis kunnen blijven wonen.

In het rapport wordt antwoord gegeven op de volgende vier deelvragen: 

  1. Is er sprake van een verschuiving van intramurale zorg naar extramurale zorg als gevolg van beleid? 
  2. Zijn de baten van een verschuiving van intramurale naar extramurale zorg hoger dan de kosten? 
  3. Is er een (causale) relatie tussen thuis wonen en hulpmiddelengebruik? 
  4. Welk deel van de kostenstijging van de Regeling hulpmiddelen kan worden toegeschreven aan het beleid van extramuralisering en welke baten staan hier tegenover?

Algehele conclusie is dat extramuralisering leidt tot maatschappelijke baten en niet tot extra kosten in de Regeling hulpmiddelen. 


Categorie: 2004, Lucy Kok