pagina

Kosten en baten van welzijn en maatschappelijke dienstverlening


Publicatienummer: 2011-03
Auteurs: C. Berden, L. Kok
Opdrachtgever: MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-592-8

De vraag naar inzicht in de effecten en opbrengsten van preventieve interventies binnen de welzijnssector groeit al enige jaren gestaag. SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van MOgroep W&MD een kosten-batenanalyse gemaakt van zeven welzijnsprojecten. In deze wetenschappelijk onderbouwde literatuurstudie zijn hoofdzakelijk buitenlandse projecten onderzocht, die overeenkomen met Nederlandse projecten en aanpakken die in Nederland gebruikt worden. Bij vijf van de zeven onderzochte welzijnsprojecten is een duidelijk positief rendement aangetoond. Deelnemers aan welzijnsprojecten worden gezonder, minder depressief, vertonen minder risicovol gedrag of hun financiële problemen worden opgelost.


Categorie: Lucy Kok, Zorg & Sociale Zekerheid, 2011