pagina

Langdurig in de WAO


Publicatienummer: 2008-74
Auteurs: L. Kok, P. Hop
Opdrachtgever: Raad van Werk en Inkomen
ISBN: 978-90-8766-031-4

In dit onderzoek vergelijken we de kenmerken van mensen die instromen in de WAO met mensen die al langere tijd een WAO-uitkering ontvangen. Vragen die centraal staan zijn: Wat zijn de kenmerken van de mensen die in een arbeidsongeschiktheidsuitkering stromen? Hoe lang houden ze een uitkering? Welk percentage vindt een baan? Worden er re-integratietrajecten ingezet voor nieuwe instroom en langdurig arbeidsongeschikten? Zijn deze trajecten effectief?Categorie: 2008, Lucy Kok, Zorg & Sociale Zekerheid