pagina

Luchthavenmonitor: tien Europese regio’s in de tijd vergeleken


Publicatienummer: 793
Auteurs: J.A.C. Korteweg, M.J. van Leeuwen, M Pelger, J. Veldhuis, M. Biermans
Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Economische Zaken
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek

In deze luchtvaartmonitor wordt de positie van de luchthavenregio Schiphol vergeleken met die van negen andere luchthavenregio’s (en de internationale luchthavens daarbinnen). Onderscheiden worden: 

  • Amsterdam (Schiphol) 
  • Frankfurt (Franfurt Main) 
  • Parijs (Charles de Gaulle) 
  • Londen (Heathrow) 
  • Manchester 
  • Madrid (Barajas) 
  • Barcelona (El Prat) 
  • Munchen (Franz Josef Strauss) 
  • Rome (Fiumicino) 
  • Milaan (Malpensa)

De resultaten van een eerste inventarisatieronde worden in dit rapport beschreven. De resultaten zijn opgenomen in de eigenlijke Luchthavenmonitor: een database in Excel met een gebruiksvriendelijke interface.

De voorwaarden voor het opnemen van een indicator in de Luchthavenmonitor zijn de beschikbaarheid van betrouwbare cijfers voor de onderscheiden luchthaven(regio’s), bij voorkeur over de periode 1995-2004, transparantie van de informatiebron en de mogelijkheid tot tijdige actualisering van de gegevens. Tot slot kunnen de (te) hoge kosten voor gebruik van de gegevens reden zijn om deze (vooralsnog) niet op te nemen in de monitor.

In de overzichtsmatrix staat per groep aangegeven welke indicatoren in de Luchthavenmonitor (versie januari 2005) zijn opgenomen, welke niet beschikbaar (naar verwachting ook niet in de nabije toekomst) of niet bruikbaar zijn en welke indicatoren nu nog onvolledig zijn, maar waarvan verwacht wordt dat ze in de nabije toekomst in voldoende detail beschikbaar komen.

De Mainport Monitor is in november 2005 bijgewerkt met nieuwe gegevens.


Categorie: 2005, Jan Veldhuis, Luchtvaart