pagina

Maatschappelijke kosten en baten dienstverlening van Pantar


Publicatienummer: 2016-66
Auteurs: L. Kroon, L. Kok, D. in 't Veld
In opdracht van: Pantar
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-827-1

Met de invoering van de Participatiewet staat de bestaande bedrijfsvoering van sociale werkbedrijven (SW-bedrijven) onder druk. Deze rapportage beschrijft de kosten en baten van de dienstverlening die SW-bedrijf Pantar verricht. De analyse vergelijkt zes toekomstscenario’s waarin Pantar op verschillende manieren de uitstroom van arbeidsgehandicapten opvangt.


Categorie: 2016, Daan in 't Veld, Lennart Kroon, Zorg & Sociale Zekerheid, Lucy Kok