pagina

Maatschappelijke kosten en baten van innovatie-beleid


Publicatienummer: 881
Auteur: R. Aalbers, B. Baarsma, C.C. Koopmans
Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 90-6733-326-3

Dit essay gaat over de toepasbaarheid van een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) in het beleidsproces rond innovatieprogramma’s. Het instrument MKBA kan bijdragen aan het optimaliseren van dat proces, niet alleen of primair vanwege de inventarisatie van monetaire en kwantificeerbare effecten, maar vooral vanwege de ordening in kosten- en batenposten en het schetsen van een generiek MKBA kader, waardoor de afweging tussen kosten en baten van de verschillende alternatieven meer wordt gestroomlijnd.


Categorie: 2006, Carl Koopmans