pagina

Marktconforme rendementen voor Invest-NL zijn een utopie


De doelen die worden gesteld voor Invest-NL zijn onmogelijk te behalen. In de praktijk zijn de drie doelstellingen (1) oplossen marktfalen, (2) additionaliteit ten opzichte van de markt en (3) marktconform rendement niet gelijktijdig realiseerbaar. Een additionele investering en een marktconform rendement gaan namelijk slecht samen.

Lees de hele blog op de website van ESB.

Bas ter Weel is sinds september 2016 algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek. Hij is vanaf dat moment tevens hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft jarenlange ervaring als wetenschapper, beleidsonderzoeker, toezichthouder en adviseur. Zijn expertise bevindt zich op het terrein van de arbeidsmarkt, sociale zekerheid, pensioenen, zorg en het onderwijs, maar ook op het terrein van innovatie en technologie, internationale betrekkingen en financiële markten. Meer is te lezen in zijn volledige profiel.

Joost Witteman is onderzoeker/data scientist bij SEO. Zijn aandachtsgebieden zijn financiële markten en financiering, en zijn specialismen zijn kwantitatieve onderzoekmethoden – inclusief de nieuwste machine learning technieken. Meer is te lezen in zijn volledige profiel.

Nienke Oomes is hoofd Internationale Economie bij SEO Economisch Onderzoek en een ervaren projectleider op het gebied van internationale economische onderzoeksprojecten en evaluaties van internationale ontwikkelingsprogramma’s. Zij heeft meer dan 16 jaar ervaring met onderzoek, evaluatie en beleidsadvisering voor zowel geavanceerde en opkomende markteconomieën als ontwikkelingslanden. Haar expertise beslaat een breed scala aan kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Meer is te lezen in haar volledige profiel.


Categorie: actueel