pagina

Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen


Publicatienummer: 2012-02
Auteurs: N. Rosenboom, B. Tieben
Opdrachtgever: NRTO
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek 
ISBN: 978-90-6733-633-8

Deze marktmonitor voor de markt voor private beroepsopleidingen is opgesteld in opdracht van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Het doel van de monitor is het verkrijgen van een representatieve foto van de opleiders en opleidingen in deze markt. Door deze monitor in latere jaren te herhalen ontstaat er een beeld van de ontwikkeling van de markt. De foto wordt dan een film. Deze marktmonitor dient hiermee als nulmeting.

In deze marktmonitor komen de volgende kernvragen aan bod:

  • Hoeveel aanbieders van opleidingen waren in 2010 actief in de markt?;
  • Welke opleidingen zijn er aangeboden?;
  • Aan welke branches en beroepssectoren levert men opleidingen?;
  • Hoeveel deelnemers maakten gebruik van de opleidingen?;
  • Wat was de omzet voor het jaar 2010?;
  • Hoeveel personeelsleden werkten er bij de opleiders?;

Categorie: 2012, Nicole Rosenboom, Bert Tieben