pagina

Met hokjesdenken los je het tekort aan techneuten niet op


Het recent uitgebrachte rapport “Wissels Om” van de Commissie Financiering Hoger Onderwijs adviseert een ingrijpende herverdeling van geld: de techneuten en bèta’s krijgen miljoenen meer, maar omdat er geen geld bijkomt zullen de juristen, economen, psychologen, doctoren, taalwetenschappers en alle anderen gekort worden. Een bijzonder slecht idee dat averechts zal uitpakken voor de Nederlandse economie. In het artikel laten de auteurs zien dat de  voorgestelde herverdeling van middelen de fricties op de arbeidsmarkt door het gebrek aan aanbod van bèta -techniek-achtige competenties alleen maar laat toenemen. De enige oplossing om te voorkomen dat de trein van de wetenschap ontspoort als de wissels worden verzet is het totale budget voor onderwijs- en wetenschappen te verhogen. Dat kan de minister doen in de komende voorjaarsnota.

Lees het gehele artikel op de website van het FD.

Bas ter Weel is sinds september 2016 algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek. Hij is vanaf dat moment tevens hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft jarenlange ervaring als wetenschapper, beleidsonderzoeker, toezichthouder en adviseur. Zijn expertise bevindt zich op het terrein van de arbeidsmarkt, sociale zekerheid, pensioenen, zorg en het onderwijs, maar ook op het terrein van innovatie en technologie, internationale betrekkingen en financiële markten. Meer is te lezen in zijn volledige profiel.


Categorie: actueel