pagina

MKBA Bodemsanering


Publicatienummer: 977
Auteurs: B.J.F. Hof, R.B.T. Lieshout, F. Rosenberg
Opdrachtgever: Milieu- en NatuurPlanbureau
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek

Dit rapport is het resultaat van in oktober 2006 afgerond en in opdracht van het Milieu- en NatuurPlanbureau uitgevoerd onderzoek. Het bevat MKBA's van zeventien cases bodemsanering en is destijds uitgebracht als niet-openbaar SEO-rapport nummer 953. In de huidige versie is door en onder verantwoordelijkheid van het Milieu- en NatuurPlanbureau een beperkt aantal cases geanonimiseerd. We hebben tevens de gelegenheid te baat genomen de algemene conclusies in beperkte mate aan te vullen.


Categorie: 2007, Rogier Lieshout, Luchtvaart, Bert Hof