pagina

MKBA Erfgoed en locatie: Locatiegerelateerde consumptie van cultureel erfgoedinformatie


Publicatienummer: 2009-66
Auteurs: J. Weda, I. Akker, J. Poort, C. Koopmans
Opdrachtgever: Stichting Archief Programmatuur (STAP)
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-534-8

De afgelopen jaren is op zeer grote schaal geïnvesteerd in de basisdigitalisering van cultureel erfgoed. Ontsluiting van informatie op basis van tijd en plaats zijn ook de twee belangrijke vernieuwingsgebieden op internet. Er worden in razend tempo nieuwe diensten ontwikkeld die
steeds nieuwe en betere manieren bieden om informatie te ontsluiten. Daarmee ontstaan manieren om de investeringen in basisdigitalisering te kapitaliseren.

Stichting Archief Programmatuur (hierna: STAP) wil in samenwerking met Waag Society anywhere, anytime & anyhow toegang tot informatie over cultureel erfgoed realiseren via locatie- en tijdgebaseerde internetdiensten. Beide partijen brengen hierbij kennis en ervaring in die is opgedaan in eerdere projecten, zoals het pioniersproject WatWasWaar via STAP (waarmee collecties van 20 erfgoedinstellingen en het kadaster online ontsloten zijn op basis van tijd en plaats) en kennis van creatieve technologie via Waag Society.

Met het project Erfgoed en Locatie wordt het gebruik van informatie over en het bezoek aan cultureel erfgoed door specifieke doelgroepen gestimuleerd door het aanbieden van mobiele tours en wordt de cocreatie van content en tours door publiek en niet-erfgoedinstellingen gestimuleerd.

Voor de financiële ondersteuning van het project door SenterNovem, in het kader van ICTImpuls, is een (maatschappelijke) kosten-batenanalyse van het project een vereiste. Deze MKBA is door SEO Economisch Onderzoek uitgevoerd.

De centrale onderzoeksvraag in deze kosten-batenanalyse luidt als volgt:

Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten van virtuele beschikbaarstelling van locatie- en tijdgerelateerde cultureel erfgoedinformatie?


Categorie: 2009, Carl Koopmans