pagina

Nieuw cluster Big Data Science


SEO heeft een nieuw cluster: Big Data Science, onder leiding van Erik Brouwer. Erik heeft meer dan 25 jaar ervaring met toegepast economisch onderzoek en advieswerk en is gespecialiseerd in het toepassen van kwantitatieve methoden door gebruik te maken van Big Data Science. Hij is tevens hoogleraar mededinging en innovatie aan de Universiteit van Tilburg.

Big Data is sterk in opkomst vanwege de oneindige mogelijkheden die technologische ontwikkeling biedt om data te registreren, te ontsluiten en te analysen.

Wij onderscheiden ons van de vele adviesbureaus op dit terrein door niet alleen te zoeken naar verbanden in data, maar juist naar de causaliteit ervan. Dit vertalen wij naar bruikbare managementadviezen waarmee onze klanten hun strategie toetsen en bepalen. Aan de hand van onze producten en diensten kunnen bedreigingen ook worden omgezet in kansen.


Producten en diensten:

  • Data-assessments
  • Het identificeren & verklaren van anomaliteiten
  • Geautomatiseerde analyse tools
  • Optimal pricing
  • Benchmarking
  • Risk assessments
  • Kwantificeren effecten mededingingsvraagstukken


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Brouwer: 020 525 1630 / e.brouwer@seo.nl


Categorie: actueel