pagina

Notitie Arbeidsmarktbehoefte masteropleiding Law & Finance


Publicatienummer: 2017-20
Auteurs: Carl Koopmans, Cindy Biesenbeek & Emina van den Berg
In opdracht van: Amsterdam Business School
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek 

Resultaten
De zeer goede arbeidsmarktperspectieven van verwante opleidingen zijn een sterke indicatie dat de nieuwe masteropleiding voorziet in een behoefte op de arbeidsmarkt. Afgestudeerden van soortgelijke masteropleidingen hebben een hoge arbeidsparticipatie, zijn zeer zelden werkloos en hebben vijf tot zes jaar na afstuderen een 40 tot 52% hoger salaris dan alumni rechten en economie. Zij werken vaak bij financiële instellingen, advocatenkantoren en registeraccountants.

Gebruikte methode
We analyseren de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van bestaande opleidingen die lijken op de nieuwe masteropleiding. We onderzoeken of de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van deze opleidingen verschilt van afgestudeerden van andere, bredere masteropleidingen (rechtsgeleerdheid en economie). Daarbij gebruiken we gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.


Categorie: 2017, Carl Koopmans, Emina van den Berg, Arbeid & Onderwijs