pagina

Notitie Herwaardering kavel A2


Rapportnummer: 2016-95
Auteurs: M. Kerste, J. Weda & J. Poort
In opdracht van: ministerie van Economische Zaken
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek

Naar aanleiding van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven op 8 januari 2015 (ECLI:NL:CBB:2015:2) heeft SEO, in samenwerking met IViR, een methodiek ontwikkeld voor de herwaardering van de verlenging van FM-kavel A2 over de periode 1 september 2011 tot 1 september 2017. Uit de nieuwe methodiek volgt een waarde voor verlenging van de vergunning A2 (voor belasting) van € 12,720 miljoen. Dit is het bedrag dat als verlengingsprijs verschuldigd zou zijn per 1-9-2011, gegeven een eenmalige betaling aan het begin van de vergunning per die datum.

 Voor meer informatie, zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-70510.html.


Categorie: 2016, Financiële Markten & Finance