pagina

Onrust onder Wajongeren over dreigende korting


In 2013 werd besloten dat de Wajong, nu nog 75% van het minimumloon, in 2018 terug moet naar 70% van het minimumloon. Voor een alleenstaande Wajongere betekent dit al snel dat ze bijna 80 euro per maand minder ontvangen. De regering wilde met de maatregel niet alleen bezuinigen, maar ook werd er in de Participatiewet afgesproken dat er vanaf 2015 extra banen zouden komen voor arbeidsbeperkten. Hierdoor zouden de Wajongeren met een arbeidsvermogen sneller aan het werk kunnen gaan.

Ongeveer 75.000 Wajongeren kregen de afgelopen maanden een verontrustende brief op de mat. “U bent arbeidsgeschikt en daarom krijgt u per 2018 minder uitkering”. Hoewel het korten op de uitkering al een paar jaar geleden is afgesproken, ontstaat er nu onrust.

Lucy Kok vertelt bij Een Vandaag waarom de instroom van Wajongers enorm is toegenomen en waarom er weinig uitstroom is.


Categorie: actueel