pagina

Ontwikkeling tarieven tolken en vertalers in het publieke domein


Publicatienummer: 2013-10
Auteurs: B. Baarsma, J. Prins
Opdrachtgever: NGTV
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek

In deze notitie onderzoekt SEO Economisch Onderzoek de ontwikkelingen van de wettelijke tarieven van tolken en vertalers sinds 1982. De achtergrond hiervan is de al langer bestaande onrust over de tarieven van tolken en vertalers in het publieke domein. Een veel gehoorde klacht is dat de tarieven die zijn vastgelegd in het Besluit Tarieven in Strafzaken 2003 al jaren niet meer zijn geïndexeerd. Het NVTG wil graag een actuele vergelijking van de tarieven van tolken in het publieke domein laten uitvoeren om de hoogte ervan beter te kunnen duiden.


Categorie: 2013