pagina

Overheidsbemoeienis staat o zo noodzakelijke hervormingen van Air France-KLM in de weg


Met de aankoop van Air France-KLM-aandelen zijn Nederlanders allemaal een beetje eigenaar geworden van de luchtvaartcombinatie.Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil voorkomen dat de Fransenhet Schiphol-netwerk inkrimpen en meer macht naar zich toetrekken.

Lees het hele artikel op de website van Het Financieele Dagblad.


Rogier Lieshout is hoofd van het cluster Luchtvaart. Rogier heeft ruim 10 jaar ervaring met toegepast economisch onderzoek op het gebied van luchtvaart. Hij is tevens directeur van Airneth, het wereldwijde wetenschappelijke kennisnetwerk voor de luchtvaart. Airneth stimuleert de uitwisseling van kennis tussen de wetenschap en het beleid door het organiseren van seminars en workshops over relevante onderwerpen. Meer is te lezen in zijn volledige profiel.


Categorie: actueel