pagina

Rechtszekerheid als publiek belang


Publicatienummer: 765
Auteurs: B. Baarsma, J. Mulder, C. Teulings
Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 90-6733-274-7

Dit position paper geeft een economische analyse van de wettelijke taken van het notariaat, het zgn. domeinmonopolie. Het paper dient als input voor de commissie Hammerstein, die de Wet op het notarisambt zal evalueren. De Directie Marktwerking van het ministerie van Economische Zaken zal tevens zitting nemen in de commissie Hammerstein. Voor de Directie Marktwerking is de positie van de afnemer van notariële diensten een belangrijke invalshoek bij deze evaluatie. Het paper beziet in hoeverre meer keuzevrijheid voor de afnemer kan bijdragen aan een effectievere en efficiëntere borgingvan het publieke belang ‘rechtszekerheid’.


Categorie: 2004