pagina

Resultaten peiling afnamemoment eindtoets


Publicatienummer: 2019-34
Auteurs: Paul Bisschop & Koen van der Ven
Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek

Resultaten
Driekwart van de 3.600 ondervraagde leraren uit groep 7 en 8 in het basisonderwijs wil de eindtoets in groep 8 laten plaatsvinden nadat het eerste schooladvies is toegekend. Van de groep die deze volgorde wil aanhouden heeft ongeveer twee derde een voorkeur voor het in stand houden van de huidige termijnen. Een derde heeft een voorkeur voor het eerder in het jaar afnemen van de eindtoets waardoor toetsstress bij kinderen en ouders kan worden voorkomen.

Het onderzoek
De peiling  vraagt leraren uit de bovenbouw van het basisonderwijs naar voorkeuren met betrekking tot de volgorde van de eindtoets en het schooladvies.

Gebruikte methode
Scholen in het primair onderwijs zijn aangeschreven met het verzoek een uitnodiging om een korte enquête in te vullen door te zetten naar leraren die lesgeven aan groep 6, 7 en 8. 3.600 leraren uit alle delen van Nederland hebben op dit verzoek gereageerd.


Categorie: 2019, Paul Bisschop, Koen van der Ven, Arbeid & Onderwijs