pagina

Resultaten peiling gevolgen van onjuiste eindtoetsadviezen


Publicatienummer: 2019-46
Auteurs: Paul Bisschop & Koen van der Ven
Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Uitgever:
SEO Economisch Onderzoek

Resultaten
Bij ongeveer een derde van 123 scholen in het voortgezet onderwijs hebben onjuiste eindtoetsadviezen geleid tot een hersteld schooladvies van minimaal één leerling op de school. Een kwart van de scholen heeft naar aanleiding daarvan minimaal één leerling in een andere klas binnen de school geplaatst. Op deze scholen werden gemiddeld zeven leerlingen herplaatst. Bij de 123 responderende scholen zijn in totaal 90 leerlingen op een andere school geplaatst als gevolg van een onjuist eindtoetsadvies.  

Het onderzoek
Eind mei 2019 werd duidelijk dat ongeveer 20 duizend leerlingen een onjuist eindtoetsadvies hebben gekregen. De kans bestaat dat deze leerlingen als gevolg van een onjuist eindtoetsadvies onterecht een bijstelling van het schooladvies naar boven hebben ontvangen en daardoor op een te hoog niveau in het voortgezet onderwijs zijn geplaatst. Scholen in het primair onderwijs is de mogelijkheid geboden deze onterechte bijstelling ongedaan te maken en het leerling weer het oorspronkelijke schooladvies toe te kennen. Deze herstelactie kan ertoe hebben geleid dat leerlingen op een ander niveau in het voortgezet onderwijs zijn geplaatst dan aanvankelijk. Het Ministerie van OCW heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd om te peilen bij hoeveel leerlingen de onjuiste eindtoetsadviezen hebben geleid tot een hersteld schooladvies en bij hoeveel leerlingen dit gevolgen had voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs.

Gebruikte methode
Scholen in het voortgezet onderwijs zijn aangeschreven met het verzoek een korte enquête in te vullen over de gevolgen van de onjuiste schooladviezen. 123 vo-scholen hebben op dit verzoek gereageerd.


Categorie: 2019, Paul Bisschop, Koen van der Ven, Arbeid & Onderwijs