pagina

Roadmap zelfregulering


Publicatienummer: 718
Auteurs: B. Baarsma, F. Felsö, G. Leffel, B. Hof, L. Kok, M. de Nooij, J. Mulder
Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek

In sommige gevallen is het niet nodig en niet wenselijk dat de overheid regulering aan een sector oplegt. In die gevallen is het mogelijk dat de sector zelf over gaat tot maatregelen. Ook is het mogelijk dat de overheid wel het doel vaststelt, maar dat de sector zelf bepaalt hoe ze dat doel willen bereiken. In beide gevallen spreken we van zelfregulering.

Met deze roadmap kan worden vastgesteld of zelfregulering in uw geval inderdaad een haalbare kaart is. Als blijkt dat zelfregulering een optie is, dan zijn er vaak verschillende instrumenten beschikbaar waarmee u het probleem zou kunnen oplossen. De roadmap is bedoeld voor een beleidsmaker die overweegt om ergens zelfregulering te introduceren. Voor wetgevingsjuristen is deze roadmap wel bruikbaar, maar omdat zij waarschijnlijk meer nadruk leggen op de mogelijke handhavingsaspecten is de bruikbaarheid minder groot dan voor beleidsmakers (bij de overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven). 

De roadmap is gebaseerd op een in de eerste helft van de 2003 verrichte studie naar het onderwerp zelfregulering en naar de verschillende instrumenten: Baarsma, B.E., Felsö, F., Geffen, S. van, Mulder, J. (allen SEO) & Oostdijk, A. (Research voor Beleid) (2003). Zelf doen? Inventarisatie van de zelfreguleringsinstrumenten. SEO-rapport 664. Amsterdam: SEO.

Daarnaast is in september 2003 een workshop gehouden bij het ministerie van Economische Zaken. Samen met circa 40 deelnemers zijn de vragen uit de roadmap doorgenomen en getoetst in een viertal praktische cases: (1) zelfregulering in de zorgsector, (2) ketengarantiestelsels en voedselveiligheid, (3) zelfregulering en de registratie van kabels en buizen onder de grond, en (4) geschilbeslechtende instrumenten.

Wij bieden deze roadmap niet langer aan op onze website. Bent u hierin geïnteresseerd? Neemt u dan contact op met ons secretariaat.


Categorie: 2003, Lucy Kok, Bert Hof