pagina

Sector- en bedrijfsinformatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie 2007


Publicatienummer: 2008-58
Auteurs: M. van den Berg, P. Risseeuw
Opdrachtgever: Cedris
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-464-8


Dit rapport, gebaseerd op het bedrijfsvergelijkend onderzoek onder Cedris lidbedrijven over 2007, bevat een veelheid aan gegevens over de SW-bedrijven in Nederland. Doel van het onderliggend onderzoek is het, op verschillende niveaus, inzicht verschaffen over de financiële en sociale uitkomsten van de bedrijfsvoering van de SW-bedrijven in Nederland. Dat gebeurt vanuit twee behoeften: 

  • transparantie: het informeren van belanghouders over de activiteiten van de sector en over de uitkomsten van de bedrijfsvoering;
  • benchmarking: het beschikken over kentallen, waaraan de SW-bedrijven hun bedrijfsvoering kunnen toetsen.

Categorie: 2008