pagina

SEO Onderzoek adviseert over pensioenproblemen voor mensen met zware beroepen


De verhoging van de AOW-leeftijd treft werkenden met fysiek zware beroepen zwaarder dan anderen. Zij beginnen immers eerder met werken en ze leven ook korter. In een artikel in vakblad ESB bespreken Lucy Kok, Marloes Lammers en Bas ter Weel samen met Arthur van Soest (Tilburg University) zes mogelijke oplossingen. Veel van de recent door politiek en polder voorgestelde oplossingen, zoals een flexibele AOW, een lagere AOW-leeftijd voor bepaalde beroepen of een AOW gebaseerd op arbeidsverleden leveren weinig op of zijn niet uitvoerbaar. Het lijkt beter om afspraken te maken tussen werkgevers en werknemers om vroeg- of deeltijdpensioen eenvoudiger te maken.

Lees het gehele artikel op de website van vakblad ESB.

Ook het Financieele Dagblad heeft hier een bericht over geplaatst. Dat bericht is te vinden op de website van het FD.

 
Lucy Kok is sinds 1 november 2000 werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek, als hoofd van het cluster Zorg & Sociale zekerheid. Zij heeft een breed overzicht van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en een gedegen kennis van de gezondheidszorg, de sociale zekerheid, pensioenregulering en de kinderopvangsector. Meer informatie is te lezen in haar volledige profiel.

Marloes Lammers is gepromoveerd arbeidseconoom en heeft 10 jaar ervaring met onderzoek op het gebied van arbeid, sociale zekerheid en gezondheidszorg. Meer informatie is te lezen in haar volledige profiel.

Bas ter Weel is algemeen directeur bij SEO Economisch Onderzoek. Hij heeft ruime ervaring op het terrein van toegepast economisch onderzoek en beleidsanalyse. Zijn expertise ligt onder andere op het terrein van innovatie, zorg, financiële markten, internationale betrekkingen, pensioenen en vergrijzingsvraagstukken. De afgelopen jaren heeft hij vooral op het terrein van arbeidsmarkt en onderwijs veel beleidsmatig onderzoek verricht. Meer informatie is te lezen in zijn volledige profiel.


Categorie: actueel