pagina

Spanning op de Nederlandse arbeidsmarkt


Op 21 mei jl. heeft Bas ter Weel met een groep ondernemers in Noord-Holland gesproken over de toenemende krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt. Op basis van een analyse van vraag en aanbod, de oplopende vacaturegraad en de veranderende wensen van werkenden en werkgevers is gediscussieerd over mogelijke knelpunten en oplossingen. Het lijkt erop dat een behoorlijk potentieel nog onbenut blijft en dat de match tussen vraag en aanbod beter is dan tien jaar geleden. Waarom hebben werkgevers dan toch zo veel moeite om geschikte werknemers te vinden?

Klik hier voor meer informatie over het seminar.


Bas ter Weel is sinds september 2016 algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek. Hij is vanaf dat moment tevens hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft jarenlange ervaring als wetenschapper, beleidsonderzoeker, toezichthouder en adviseur. Zijn expertise bevindt zich op het terrein van de arbeidsmarkt, sociale zekerheid, pensioenen, zorg en het onderwijs, maar ook op het terrein van innovatie en technologie, internationale betrekkingen en financiële markten. Meer is te lezen in zijn volledige profiel.


Categorie: actueel