pagina

Stresstest gemeente Amsterdam


Publicatienummer: 2012-14
Auteurs: K. van Buiren, J. Theeuwes, M. Gerritsen, L. Leussink, J. van der Voort
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek 
ISBN: 978-90-6733-637-6

In opdracht van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven heeft SEO Economisch Onderzoek een stresstest uitgevoerd op de financiën van deze gemeenten. Dit rapport richt zich specifiek op de gemeente Amsterdam. Het doel van de stresstest is te onderzoeken wat de mogelijke gevolgen zijn van exogene schokken voor de financiële positie van een gemeente. De exogene schokken, die onderzocht zijn, betreffen een financiële crisis, een sociaaleconomische crisis, een vastgoedcrisis, en een humanitaire ramp. Daarbij is ook onderzocht wat het effect is als het Rijk als gevolg van een verslechterd economisch klimaat bezuinigt op het Gemeentefonds. Naast het effect van de afzonderlijke crises is ook gekeken wat het effect zou zijn als meerdere crises zich tegelijk zouden voordoen.

De directe aanleiding voor het uitvoeren van een dergelijke stresstest is de grote economische onzekerheid met mogelijk ingrijpende gevolgen voor de gemeentelijke economie, de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Het uitvoeren van een stresstest is in lijn met het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen.

Onderstaand rapport betreft de stresstest voor de gemeente Amsterdam. Kijk hier voor de rapporten van RotterdamEindhoven en Den Haag


Categorie: 2012, Mededinging & Innovatie