pagina

Verdeelsleutel MEE-middelen


Publicatienummer: 2009-37
Auteurs: C. Tempelman, L.M. Kok
Opdrachtgever: College voor Zorgverzekingen
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-503-4

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) voert de subsidieregeling voor de MEE-organisaties uit. Een probleem bij de uitvoering van deze subsidieregeling is dat de budgetten die de MEE-organisaties ontvangen, omgerekend naar een bedrag per inwoner, onderling sterk verschillen. Dit is ontstaan doordat de door de MEE-organisaties aangevraagde wachtlijstmiddelen in 2004 voor de extra inzet van diensten vervolgens structureel zijn gemaakt. Het CVZ heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd een verdeelmodel te ontwikkelen waarbij de subsidies voor de MEE-organisaties worden (her)verdeeld op basis van objectieve verdeelkenmerken.

De beslissing om verdeelkenmerken wel of niet op te nemen in het verdeelmodel is gebaseerd op:

  • de plausibiliteit van de relatie tussen de verdeelkenmerken en de behoefte aan subsidie;
  • de statistische significantie van de verdeelkenmerken;
  • hun bijdrage aan de verklaringskracht van het verdeelmodel;
  • de mate waarin aan gestelde criteria wordt voldaan, zoals bijvoorbeeld de niet-be├»nvloedbaarheid en betrouwbaarheid van de verdeelkenmerken. 

De verdeelkenmerken die op basis van bovenstaande analyse in het model zijn opgenomen, zijn: het aantal inwoners, het percentage mannen, het percentage gehuwden, het percentage 20-65-jarigen, de gemiddelde grootte van het huishouden, de omgevingsadressendichtheid, het percentage lage inkomens, de capaciteit van bijzondere woongebouwen en het relatief regionaal klantenpotentieel. 


Categorie: 2009, Caren Tempelman, Lucy Kok, Zorg & Sociale Zekerheid