pagina

Verdeling van het participatiebudget over gemeenten


Publicatienummer: 2014-18
Auteurs: C. Tempelman, G. Marlet, C. Berden, C. Van Woerkens, L. Kok
Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-739-7

Gemeenten ontvangen van het Rijk een budget om mensen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, het zogeheten participatiebudget. Met de Participatiewet beoogt het kabinet de kansen van mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt te vergroten. Vanwege het beperken van de toegang tot de Wajong tot mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben en het beëindigen van de instroom in de Wsw wordt de groep mensen die aangewezen is op re-integratieondersteuning door gemeenten groter en anders van samenstelling. Het huidige model om de re-integratiemiddelen over gemeenten te verdelen voldoet daardoor niet meer. In dit onderzoek is een verdeelmodel ontwikkeld waarmee het ‘nieuwe’ participatiebudget over gemeenten verdeeld kan worden.


Categorie: 2014, Lucy Kok, Caren Tempelman, Zorg & Sociale Zekerheid