privacy policy

Privacy- en cookieverklaring SEO Economisch Onderzoek

Informatie over wat wij doen met uw persoonlijke gegevens
SEO Economisch Onderzoek (SEO) respecteert de privacy van klanten en bezoekers van de website. SEO behandelt uw gegevens vertrouwelijk en zal deze niet verkopen. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met deze privacy- en cookieverklaring geeft SEO u inzicht in de wijze waarop met uw privacy wordt omgegaan.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat u (als natuurlijk persoon) direct of indirect kan identificeren, zoals uw naam, telefoonnummer en/of emailadres. SEO verwerkt alleen persoonlijke gegevens die u zelf, bewust, aan ons hebt verstrekt, of die in openbare bronnen zoals het handelsregister van de KvK te vinden zijn..

SEO verwerkt (mogelijk) de volgende gegevens van u:

 1. Bedrijfs- of handelsnaam
 2. Voor en achternaam
 3. Vestigings- en postadres
 4. E-mailadres
 5. Telefoonnummer (vast en mobiel)
 6. Skype-naam (indien van toepassing)
 7. KvK-nummer
 8. Klant-, opdracht-, offerte- en factuurnummer

Voor welke doeleinden gebruikt SEO uw persoonsgegevens?
SEO gebruikt bovenstaande gegevens alleen wanneer dat volgens de AVG toegestaan is. We gebruiken de gegevens voor de volgende doeleinden:

Contact
Als u contact met ons heeft opgenomen per telefoon of email, dan gebruikt SEO deze gegevens om te kunnen reageren  (bijvoorbeeld om vragen te beantwoorden of documenten te sturen). SEO bewaart deze gegevens maximaal 5 jaar, bijvoorbeeld om te kunnen zien wanneer het laatste contact is geweest. SEO heeft hierin een gerechtvaardigd belang, om u beter te kunnen helpen en om beter prioriteiten te kunnen stellen.

Offertes
SEO verwerkt bedrijfs- en persoonsgegevens wanneer u een offerteverzoek doet. SEO bewaart offertes 8 jaar om aan de wettelijke administratieplicht te kunnen voldoen. SEO bewaart ook offertes om te kunnen zien of u al eerder een offerte hebt gevraagd en wat daarvan de inhoud was.

Overeenkomsten
SEO verwerkt ook bedrijfs- en persoonsgegevens om de overeenkomst zelf uit te voeren. Deze gegevens verwerkt SEO in elk geval gedurende de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken.

Facturatie
Na uitvoering van een opdracht verwerkt SEO de gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen sturen. Bij betaling van de factuur verwerkt SEO ook het rekeningnummer en rekeninghouder. SEO bewaart factuur- en betaalgegevens 8 jaar in het kader van de wettelijke administratieplicht.

Gerechtvaardigd belang
Wanneer SEO een gerechtvaardigd belang heeft in de verwerking van persoonsgegevens, is dit belang zorgvuldig afgewogen tegen het privacybelang van degene van wie we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. SEO verwerkt daarbij alleen de noodzakelijke gegevens om het gerechtvaardigde belang te waarborgen.

Ontvangers van persoonsgegevens
SEO deelt uw gegevens met de volgende partijen, waaronder onze verwerkers:

 • ERP systeem
 • Accountant
 • Mailserver
 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten

SEO verwerkt geen gegevens buiten de EU. Met alle verwerkers heeft SEO een verwerkersovereenkomst afgesloten om uw gegevens te beschermen.

Uw rechten
U heeft het recht om inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht ons te verzoeken het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, SEO uw gegevens niet meer nodig heeft, of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u heeft gemaakt tegen de verwerking. U heeft het recht om uw gegevens in gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm van SEO te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u SEO toestemming had gegeven deze gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan. Heeft u SEO toestemming gegeven uw gegevens te verwerken voor een bepaald doel, dan mag u deze toestemming altijd intrekken. Het intrekken van toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

U kunt een verzoek omtrent uw persoonsgegevens  sturen naar secretariaat@seo.nl met als onderwerp 'verzoek aanpassing gegevens'.

Als u klachten heeft over hoe SEO met uw persoonsgegevens omgaat, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
SEO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en rapporten te delen via social media. U geeft door gebruik te blijven maken van deze website toestemming voor het gebruik van cookies.

SEO wil graag weten hoe bezoekers de website gebruiken. Om de gebruikerservaring te verbeteren en het aantal bezoekers te kunnen tellen, wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. De door Google verkregen informatie wordt geanonimiseerd, zodat individuele bezoekers niet te herleiden zijn. Google zal de verkregen informatie alleen delen met derden wanneer het daartoe wettelijk verplicht wordt of voor zover de derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van SEO geen toestemming gekregen de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard.

De SEO-rapporten die u op onze website bekijkt, kunt u door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van cookies van social media partijen, zodat deze u herkennen als u een SEO-publicatie deelt. SEO gebruikt hiervoor LinkedIn Share, Twitter en Google+. Deze partijen conformeren zich aan de EU-US Privacy Shield. In de privacyverklaringen van de betreffende kanalen kunt u lezen hoe zij met verkregen gegevens omgaan.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid.

Via de browserinstellingen kunnen cookies desgewenst uitgezet worden. Dit leidt er wel toe dat bepaalde functies op deze site niet meer werken.

Wijzigingen
SEO houdt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. De gewijzigde privacyverklaring wordt altijd op de website gepubliceerd. Als wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zal SEO deze ook direct met u communiceren.