Onderzoek

Heeft u een economisch onderzoek of advies nodig? SEO Economisch Onderzoek verricht tegen marktconforme tarieven onafhankelijk toegepast economisch onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Ons onderzoek helpt onze opdrachtgevers bij het nemen van beslissingen.

SEO Economisch Onderzoek beschikt over ruime expertise op tal van markten en is sterk in kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en technieken. Het werkterrein van SEO is toegepast economisch en econometrisch onderzoek. In onze rapporten en adviezen worden de wetenschappelijke inzichten uit de economische literatuur vertaald en aangewend in praktische oplossingen voor problemen van overheid en bedrijven. Wat SEO doet is valorisatie van de economische wetenschap.

Tegelijk zijn onze onderzoeken en adviezen pragmatisch en toegepast van aard en zijn ze gericht op het beantwoorden van een concrete vraag van onze opdrachtgever. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan ook eens een kijkje bij onze recente projecten.

 Producten  > Onderzoek