Openbaarheid

Onderzoek in principe openbaar

Openbaar onderzoek
Om de onafhankelijkheid en de wetenschappelijke kwaliteit te waarborgen zijn SEO-rapporten als regel openbaar. Publicatie maakt wetenschappelijke toetsing door vakgenoten mogelijk, en stelt iedereen in staat om onze onafhankelijkheid te beoordelen. Ons onderzoek is vaak maatschappelijk relevant; publicatie draagt dan tevens bij aan een goed geïnformeerde discussie.

Vertrouwelijk onderzoek
SEO Economisch Onderzoek voert echter ook vertrouwelijk onderzoek uit, indien de opdrachtgever daar gegronde redenen voor heeft. Daarover worden met de opdrachtgever dan precieze afspraken gemaakt. Echter, indien tegen de afspraken in toch in het openbaar wordt verwezen naar of geciteerd wordt uit dat rapport, dan zal SEO Economisch Onderzoek het rapport alsnog openbaar maken. Bij alle publicaties vermeldt SEO Economisch Onderzoek de opdrachtgever van het onderzoek dat aan die publicatie ten grondslag ligt.

 Projecten  > Openbaarheid