Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

10.02.2015Eindrapportage monitor Experimenten Open Bestel

Van 2007 tot 2015 is er geëxperimenteerd met een opener onderwijsbestel. Het primaire doel van een opener onderwijsbestel is het versterken van de dynamiek in het hoger onderwijs.lees meer

05.02.2015Milieu als groene motor van de economie

Deze notitie is de eerste stap in het onderzoeksprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat de economische wetenschap en het beleid voor groene groei dichter bij elkaar bedoelt te brengen.lees meer

03.02.2015Airport industry Connectivity report 2004-2014

The increase in airport connectivity in Europe over the past 10 years has been impressive – but it has clearly not been linear and has also been very much contrasted.lees meer

14.01.2015Beleidsdoorlichting Energiebeleid 2007 t/m 2012

Draagt het energiebeleid bij aan het bevorderen van een internationaal concurrerende energiehuishouding die betrouwbaar, veilig en duurzaam is? Lees hier de beleidsdoorlichting door SEO.lees meer

07.01.2015Beweging in cao’s

Wat is er in het afgelopen decennium in cao’s overeengekomen dat een stimulans kan bieden aan duurzame inzetbaarheid en externe mobiliteit?lees meer

19.12.2014Keuzemogelijkheden en overstapgedrag zakelijk postvervoer

Onderzoek naar het overstapgedrag en de prijsgevoeligheid van zakelijke postverzenders.lees meer

18.12.2014Impacts of Expanding Airport Capacity on Competition and Connectivity

The case of Gatwick and Heathrowlees meer

11.12.2014De markt voor abonnee-informatiediensten

EZ overweegt de bestemming van de 18xy-nummerreeks voor abonnee-informatiediensten te verruimen. SEO geeft inzicht in deze markt en in de gevolgen van een mogelijke verruiming voor bijvoorbeeld de concurrentie.lees meer

05.12.2014Speelruimte: Naar een nieuwe marktordening van de land-based kansspelmarkt

De Nederlandse kansspelmarkt wordt gemoderniseerd. In 2012 heeft SEO Economisch Onderzoek enkele scenario’s geanalyseerd voor aanpassing van de huidige restrictieve marktordening.lees meer

05.12.2014Evaluatie fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht

Er gelden in Nederland verschillende fiscale regelingen omtrent bedrijfsopvolging en bedrijfsoverdracht. Maar zijn deze regelingen ook noodzakelijk, doeltreffend en doelmatig om de doelstellingen van het beleid te bereiken?lees meer

26.11.2014Ergotherapie doet er toe

Voor elke euro besteed aan de behandeling van thuiswonende dementiepatiënten door de ergotherapeut krijgt de maatschappij €7,40 tot €11,80 terug, voor de behandeling van kinderen met schrijfproblemen is dit €1,60 tot €1,70.lees meer

24.11.2014Evaluatie van het model ‘In de schaduw van de rechter’

De Raad voor de Rechtspraak heeft het model ‘In de schaduw van de rechter’ ontwikkeld om de invloed van verschillende factoren op het aantal rechtszaken en transacties te bepalen. Doet het model waarvoor het is ontwikkeld?lees meer

21.11.2014Grensoverschrijdend aanbod van personeel

Dat met de uitbreiding van de EU het aantal arbeidsmigranten uit Oost-Europa is toegenomen weten we inmiddels wel. Maar hoeveel zijn het er nou eigenlijk, en wat zijn de gevolgen voor de Nederlandse werknemers?lees meer

19.11.2014Quickscan 1 - Evaluatie Sectorplannen

SEO Economisch Onderzoek en ecbo voeren de monitoring en evaluatie van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit. Deze eerste quickscan inventariseert de inhoud van de sectorplannen en de voorgenomen maatregelen.lees meer

17.11.2014Effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving

Wat zijn de effecten van een brede invoering van een masteropleiding voor leraren? Zowel op de kwaliteit van de leraren als op de leerlingenprestaties?lees meer

17.11.2014Windmolens en welvaart

Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten van investeringen in windenergie op de Noordzee? Veroorzaken windmolens inderdaad een schadepost van € 5 miljard? Dit onderzoek zet de feiten op een rij. lees meer

28.10.2014STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

Hoe staat de Noord-Hollandse arbeidsmarkt er voor in 2014 en 2015? De STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland presenteert actuele ramingen en laat werkgevers en ondernemers aan het woord. Welke knelpunten ervaart men?lees meer

15.10.2014Korte- en middellange termijn prognosemodel luchthavens

Wat gebeurt er wanneer er meer vliegtuigoperaties worden verplaatst naar regionale luchthavens? Hoeveel passagiers wijken er uit naar Duitsland of België wanneer er in Nederland een vliegbelasting wordt ingevoerd?lees meer

09.10.2014Nieuw ontwerp sociaal beleid

Een vaste baan voor iedereen wordt steeds meer een utopie. Hoe kan de flexibiliteit op de arbeidsmarkt gestimuleerd worden zonder dat dit ten koste gaat van degenen zonder vaste baan?lees meer

02.10.2014Benchmark internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad

De resultaten van dit onderzoek bieden inzicht in de internationale connectiviteit van de Zuidelijke Randstad in vergelijking met die van 50 concurrerende Europese regio’s.lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)