Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

23.01.2014Eisen aan een maatschappelijke kosten-batenanalyse

De Noordelijke Rekenkamer heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd om in een korte notitie aan te geven aan welke eisen een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) voor luchthaveninfrastructuur dient te voldoen.lees meer

23.01.2014Beoordeling van het strategisch plan van Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde heeft onder de naam Werelden Verbinden een strategisch plan gepresenteerd voor de komende tien jaar. SEO heeft dit plan beoordeeld.lees meer

10.01.2014Advies van de commissie van economische deskundigen over de CPB studie 'Economisch optimale waterveiligheid in het IJsselmeergebied'

Het Centraal Planbureau heeft met de studie 'Economisch optimale waterveiligheid in het IJsselmeergebied' een belangrijke stap vooruit gezet in het onderzoek naar waterveiligheid. lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)