Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

18.11.2013Effecten van de museumkaart op museumbezoek en inkomsten

Wat is het effect van de museumkaart op het museumbezoek en wat zijn de financiële effecten voor de deelnemende musea?lees meer

14.11.2013Schadevoorziening bij brand- en bouwveiligheid

Hoofdvraag van dit rapport is wie er opdraait voor de schade van bouwongevallen en van brand. Van belang is welke prikkels er van de schadeverdeling uitgaan.lees meer

07.11.2013Solidair of solitair?

Van alle werkende Nederlanders is 73 procent voorstander van verplicht pensioensparen. lees meer

05.11.2013Een rendabele exploitatie van Groningen Airport Eelde op de lange baan

Op welke termijn kan Groningen Airport Eelde op eigen benen staan, rekening houdend met de recente baanverlenging en de concurrentieverhoudingen in het verzorgingsgebied van de luchthaven?lees meer

30.10.2013Herschatting verdeelmodel WWB 2014

Dit rapport beschrijft de herschatting van het verdeelmodel van de bijstand. Op basis van deze herschatting worden de bijstandsbudgetten voor 2014 over gemeenten verdeeld.lees meer

29.10.2013Nieuws en markt

Hoe staat de nieuwsvoorziening ervoor in Nederland en wat is vanuit welvaartseconomisch perspectief de rol voor de overheid?lees meer

29.10.2013Energiebeleid in onbalans

Wat zijn de voorwaarden voor een succesvol duurzaam energiebeleid waarin de drie doelstellingen van het energiebeleid (schoon, betrouwbaar en betaalbaar) in samenhang gerealiseerd kunnen worden?lees meer

28.10.2013The value of Europeana

What is the social economic value of continued investment in Europeana to maintain and extend its current ambition level in terms of services and infrastructure in the years 2015-2020?lees meer

22.10.2013Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen

Deze rapportage biedt inzicht in de (ontwikkeling van de) totale aeronautical opbrengsten uit luchthavengelden en overheidsheffingen van Schiphol en concurrerende luchthavens.lees meer

21.10.2013Personenschade en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen

In hoeverre en hoe kan personenschade opgenomen worden in de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) en hoe dient het gewaardeerd te worden?lees meer

15.10.2013Verwachte ontwikkeling klantenbestand DWI – Update augustus 2013

Dit rapport geeft inzicht in de gevolgen van de verwachte economische ontwikkelingen voor de WWB-populatie in de gemeente Amsterdam en in de regio Groot-Amsterdam tot en met 2015.lees meer

10.10.2013Stilte voor de storm?

Dit onderzoek verkent trends op de toekomstige arbeidsmarkt van provincies. Zijn er knelpunten naar functie en regio?lees meer

02.10.2013Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013

De Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 brengt de technische arbeidsmarkt in kaart; waar staat de techniek nu en in de toekomst?lees meer

09.09.2013Kosten en baten van actieve screening naar HCM

Dit rapport onderzoekt de kosten en baten van actieve screening naar mensen met een verdikte hartspier.lees meer

04.09.2013De waarde van "Kies nu voor kinderen"

Dit rapport bevat een update van een eerdere kosten-batenanalyse van het programma 'Kies nu voor kinderen'. lees meer

03.09.2013Effecten en vormgeving van een heffing op gewasbeschermingsmiddelen

Dit rapport onderzoekt hoe effectief een heffing is om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen.lees meer

20.08.2013Beoordeling van de compensatie voor de veerdienst Gorinchem

In dit rapport wordt beoordeeld of de compensatie van de gemeente Gorinchem niet leidt tot staatssteun aan de veerdienst, op basis van de zogenaamde Altmark-criteria voor Europese staatssteun.lees meer

08.07.2013De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

Werknemers in tijdelijke en flexibele banen blijven langer in de flexibele schil zitten en stromen minder snel door naar vaste banen. Welke sociaaleconomische gevolgen heeft dat voor deze werknemers?lees meer

27.06.2013Naar een breder afwegings- en reguleringskader voor investeringen in interconnectoren: de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA)

Hoe ziet een afwegings- en reguleringskader voor investeringen in interconnectoren eruit dat waarborgt dat deze investeringen optimaal zullen bijdragen aan de maatschappelijke welvaart? lees meer

20.06.2013Het Nederlandse stelsel van corporate governance code en monitoring

Dit rapport onderzoekt de efficiëntie en effectiviteit van het huidige systeem van code, verankering en monitoring van corporate governance.lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)