Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

22.11.2012Kosten-batenanalyse diëtetiek

Dit rapport geeft een overzicht van de kosten en baten van dieetadvisering voor patiënten met zowel overgewicht als daaraan gerelateerde ziekten.lees meer

05.11.2012Stresstest gemeente Zoetermeer

Dit rapport omvat een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Zoetermeer.lees meer

24.10.2012Stresstest gemeente Tilburg

Dit rapport omvat een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Tilburg. lees meer

24.10.2012Het betere werk

Wat zijn de industriële en werkgelegenheidseffecten van de Nederlandse deelname aan het JSF programma? Dit rapport beantwoordt deze vraag voor drie mogelijke beleidsopties: doorgaan, stoppen en uitstappen uit de testfase.lees meer

09.10.2012Stresstest gemeente Leidschendam-Voorburg

Dit rapport omvat een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Leidschendam-Voorburg. lees meer

09.10.2012Stresstest gemeente Haarlemmermeer

Dit rapport omvat een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Haarlemmermeer.lees meer

09.10.2012Ongezien, onverkocht?

Een rapport over Funda en concurrentie op de markt voor woningmakelaardij.lees meer

04.10.2012Remuneration of medical specialists

Dit rapport maakt een internationale vergelijking van de inkomens van medisch specialisten in Nederland, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (in het Engels). lees meer

01.10.2012De waarde van logopedie

Deze maatschappelijke kosten-batenanalyse geeft inzicht in de waarde van logopedie voor Nederland. lees meer

27.09.2012Het moet van twee kanten komen

Hoe ervaren financieel adviseurs het door de AFM uitgeoefende toezicht? Dit rapport geeft antwoord op deze vraag.lees meer

24.09.2012Effect woonsituatie op arbeidsaanbod

Dit rapport geeft inzicht in de effecten van de woonsituatie van huishoudens en van woningmarktinstituties op het arbeidsaanbod van verschillende segmenten van de beroepsbevolking.lees meer

28.08.2012Stresstest gemeente Breda

Dit rapport omvat een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Breda. lees meer

23.08.2012De waarde van 'Kies nu voor Kinderen'

Het programma 'Kies nu voor Kinderen' beoogt geïntegreerde kinderopvang te bieden voor jonge kinderen. Uitgangspunt is dat elk kind recht heeft op kinderopvang. Wat zijn de kosten en baten van dit initiatief?lees meer

28.07.2012Prikkels voor productiviteit

Hoe kan de Nederlandse overheid met minder mensen dezelfde diensten tegen hoge kwaliteit aanbieden? Dit rapport verkent drie financiële prikkels die daar aan kunnen bijdragen.lees meer

17.07.2012Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen

Hoeveel private aanbieders van beroepsopleidingen waren in 2010 actief in de markt? Wat zijn de kenmerken van deze aanbieders? En wie maken er gebruik van?lees meer

27.06.2012Airport Competition in Europe

Flexibiliteit en keuzemogelijkheden van luchtvaartmaatschappijen en passagiers zijn het afgelopen decennium toegenomen. Luchthavens concurreren in toenemende mate om het aantrekken van passagiers en airlines. lees meer

24.06.2012Zoetwater in de toekomst

In dit rapport worden de effecten van de vier Deltascenario's op de gebruiksfuncties van zoekwater in kaart gebracht.lees meer

14.06.2012Studie & Werk 2012

Studie & Werk 2012 analyseert de huidige positie van HBO en WO afgestudeerden en de relevantie van hun opleidingen op basis van gegevens over de jaren 1999-2012. lees meer

06.06.2012Winst- en verliesgevende verzekerden

Deze analyse laat zien dat in het huidige risicovereveningsysteem nog voorspelbaar winst- en verliesgevende groepen te identificeren zijn. lees meer

25.05.2012Nulmeting InnovatieImpuls Onderwijs

Dit rapport beschrijft de resultaten van de eerste ronde van een meerjarige meting van uitkomstmaten van experimenten met onderwijsinnovaties binnen de InnovatieImpuls Onderwijs (IIO). lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)