Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

01.10.2012De waarde van logopedie

Deze maatschappelijke kosten-batenanalyse geeft inzicht in de waarde van logopedie voor Nederland. lees meer

27.09.2012Het moet van twee kanten komen

Hoe ervaren financieel adviseurs het door de AFM uitgeoefende toezicht? Dit rapport geeft antwoord op deze vraag.lees meer

24.09.2012Effect woonsituatie op arbeidsaanbod

Dit rapport geeft inzicht in de effecten van de woonsituatie van huishoudens en van woningmarktinstituties op het arbeidsaanbod van verschillende segmenten van de beroepsbevolking.lees meer

28.08.2012Stresstest gemeente Breda

Dit rapport omvat een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Breda. lees meer

23.08.2012De waarde van 'Kies nu voor Kinderen'

Het programma 'Kies nu voor Kinderen' beoogt geïntegreerde kinderopvang te bieden voor jonge kinderen. Uitgangspunt is dat elk kind recht heeft op kinderopvang. Wat zijn de kosten en baten van dit initiatief?lees meer

28.07.2012Prikkels voor productiviteit

Hoe kan de Nederlandse overheid met minder mensen dezelfde diensten tegen hoge kwaliteit aanbieden? Dit rapport verkent drie financiële prikkels die daar aan kunnen bijdragen.lees meer

17.07.2012Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen

Hoeveel private aanbieders van beroepsopleidingen waren in 2010 actief in de markt? Wat zijn de kenmerken van deze aanbieders? En wie maken er gebruik van?lees meer

27.06.2012Airport Competition in Europe

Flexibiliteit en keuzemogelijkheden van luchtvaartmaatschappijen en passagiers zijn het afgelopen decennium toegenomen. Luchthavens concurreren in toenemende mate om het aantrekken van passagiers en airlines. lees meer

24.06.2012Zoetwater in de toekomst

In dit rapport worden de effecten van de vier Deltascenario's op de gebruiksfuncties van zoekwater in kaart gebracht.lees meer

14.06.2012Studie & Werk 2012

Studie & Werk 2012 analyseert de huidige positie van HBO en WO afgestudeerden en de relevantie van hun opleidingen op basis van gegevens over de jaren 1999-2012. lees meer

06.06.2012Winst- en verliesgevende verzekerden

Deze analyse laat zien dat in het huidige risicovereveningsysteem nog voorspelbaar winst- en verliesgevende groepen te identificeren zijn. lees meer

25.05.2012Nulmeting InnovatieImpuls Onderwijs

Dit rapport beschrijft de resultaten van de eerste ronde van een meerjarige meting van uitkomstmaten van experimenten met onderwijsinnovaties binnen de InnovatieImpuls Onderwijs (IIO). lees meer

25.05.2012Kosten en baten van CO2-emissiereductie maatregelen

Dit rapport laat zien wat de welvaartswinst is van een ambitieus klimaatbeleid en met welke technologische opties een ambitieus klimaatbeleid kan worden vormgegeven. lees meer

26.03.2012Kosten en baten Thuisbegeleiding voor psychiatrische patiënten

Thuisbegeleiding is praktische hulpverlening aan huis. Wat zijn de kosten en baten van thuisbegeleiding voor psychiatrische patiënten?lees meer

23.03.2012Effecten van invoering loondoorbetaling bij ziekte door uitzendbureaus

Dit rapport onderzoekt de effecten van een loondoorbetalingverplichting voor uitzendbureaus.lees meer

19.03.2012Vraagimpuls voor de scholingsdeelname

Dit onderzoek analyseert de effecten van vraaggestuurde financiering via een voucher op de deelname van werkenden aan het hoger onderwijs. lees meer

20.02.2012Efficiënt en effectief reguleren

Dit rapport omvat een advies over de efficiëntie en effectiviteit van het tariefreguleringsproces van het netbeheer in de energiemarkt.lees meer

27.01.2012De toekomst van de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam tot 2016

Dit rapport brengt de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam tussen 2012 en 2016 in kaart. Er zal in de toekomst sprake zijn van een tekort aan arbeidskrachten. lees meer

06.01.2012The role of regional airports in a future transportation system

Dit rapport analyseert de ontwikkelingen van verschillende regio's en luchthavens in het laatste decennium en schets toekomstige bedreigingen en kansen (in het Engels). lees meer

31.12.2011Het motiverende effect van normatieve en afschrikwekkende boodschappen

In dit rapport wordt de werking van normatieve en afschrikwekkende elementen in communicatieboodschappen onderzocht. lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)